KINO SPORED

Aktualni spored predstav in dogodkov v Kinogledališču Tolmin.

ART KINO MREŽA SLOVENIJE

Zavod KŠM Tolmin je od ustanovitve ART KINO MREŽA SLOVENIJE njen aktivni član, in sicer kot edini filmski predvajalec v Gornjem Posočju. Art kino mreža – združenje kinematografov in prikazovalcev kakovostnega in umetniškega filma Slovenije je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje pravnih in fizičnih oseb, ki so se povezale z namenom medsebojnega sodelovanja in razvoja delovanja kinematografov in prikazovalcev kakovostnega in umetniškega filma, izmenjave izkušenj, strokovnega znanja in informacij s področja razširjanja in promocije filmske kulture in filmske vzgoje ter promocije in prikazovanja kakovostnega in umetniškega filma v slovenskih kinematografih.