VARNO V KINO

Da bo uživanje v kulturnih dogodkih brezskrbno tako za vas kot za vse druge obiskovalce, vas prijazno prosimo, da upoštevate naslednja navodila:

Če ste dopolnili 15 let, morate za obisk kino predstav izpolnjevati enega od pogojev PCT: preboleli, cepljeni ali testirani (dokazilo o negativnem rezultatu testa PCR ne sme biti starejše od 72 ur, dokazilo o negativnem rezultatu testa HAG ne sme biti starejše od 48 ur). Izpolnjevanje pogoja PCT bomo preverjali pred vstopom na prizorišče.

– Med obiskom kino predstav ali drugih dogodkov morate uporabljati zaščitno masko.

– Pred vstopom v dvorano si obiskovalci razkužite roke z razkužilom pri vhodu. Razkužila in plakati z navodili so nameščeni tudi pred vhodom v dvorano.

–  Dvorano razkužujemo in prezračujemo pred vsako projekcijo in po njej. Na dan lahko izvedemo omejeno število projekciji, med njima mora biti namreč dovolj časovnega premora, da se prostor ustrezno prezrači in da se lahko dezinficira sedeže in jih ustrezno pripravi na naslednjo projekcijo.

–  Hrane in pijače v dvorano ni dovoljeno vnašati.

Za varno izvedbo dogodkov skrbimo tudi organizatorji z upoštevanjem vseh veljavnih preventivnih ukrepov in navodil.

Hvala za razumevanje, naj med nami kroži zgolj virus dobre volje!