KINO SPORED

Aktualni spored predstav in dogodkov v Kinogledališču Tolmin.

ART KINO MREŽA SLOVENIJE

http://artkinomreza.si/
Zavod KŠM Tolmin je od ustanovitve ART KINO MREŽA SLOVENIJE njen aktivni član, in sicer kot edini filmski predvajalec v Gornjem Posočju. Art kino mreža – združenje kinematografov in prikazovalcev kakovostnega in umetniškega filma Slovenije je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje pravnih in fizičnih oseb, ki so se povezale z namenom medsebojnega sodelovanja in razvoja delovanja kinematografov in prikazovalcev kakovostnega in umetniškega filma, izmenjave izkušenj, strokovnega znanja in informacij s področja razširjanja in promocije filmske kulture in filmske vzgoje ter promocije in prikazovanja kakovostnega in umetniškega filma v slovenskih kinematografih.

FILMSKA VZGOJA 2015/2016

V šolskem letu 2015/2016 v Kinogledališču Tolmin v okviru Art kino mreže Slovenije poteka več filmsko-vzgojnih dejavnosti, namenjenih vzgojno-izobraževalnim zavodom po vsej Sloveniji. Program omogoča brezplačne kakovostne filmsko-vzgojne dejavnosti ob plačljivem ogledu filma. Projekt se izvaja v 15 kinematografih po vsej Sloveniji. Prijavite se lahko preko nas na kultura.spela@ksm.si. V program se lahko vključijo vse generacije otrok in mladostnikov med 3. do 18. letom v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah.