MAJSKE

KOLEDAR DOGODKOV ZA PRAZNIČNI MAJ

JPG_Znak_OT_(barvni,lezec,svetla_podlaga)Ob občinskem prazniku v maju bo Občina Tolmin tako kot minula leta tudi letos izdala tradicionalno zloženko s koledarjem dogodkov na svojem območju. V tiskani obliki bodo zloženko brezplačno prejela vsa gospodinjstva v občini, skupaj z Zavodom za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin ter Zavodom za turizem Dolina Soče pa bo občina poskrbela še za dodatno promocijo dogodkov prek svojih komunikacijskih kanalov.

Zaradi omejenega prostora bodo v zloženki objavljeni samo kulturni, športni, družabni ipd. dogodki, ne pa tudi izobraževanja, tečaji, delavnice … Dogodki pod skupnim naslovom bodo objavljeni enkratno z navedbo več datumov. Podelitev letošnjih občinskih nagrad bo na slavnostni seji občinskega sveta v petek, 31. maja, pod večer v Kinogledališču Tolmin.

Vabimo vas, da nam podatke o dogodkih, ki jih organizirate v maju 2019 na območju občine Tolmin, posredujete na priloženem obrazcu najkasneje do petka, 29. marca 2019, do 12.00, zelo zaželeno je čim prej.

OBRAZEC ZA PRIJAVO

Za dodatne informacije je na voljo Špela Kranjc: (05) 381 95 33 ali spela.kranjc@tolmin.si